Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/06/2019

Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải tệp đính kèm:

342-qd-ubndsigned-636973289672933298.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...