Công văn số 1237/STNMT-KS ngày14/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đảm bảo an toàn tại các mỏ trong quá trình khai thác để lại hố sâu ngập nước

28/05/2018

Công văn số 1237/STNMT-KS ngày14/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đảm bảo an toàn tại các mỏ trong quá trình khai thác để lại hố sâu ngập nước

Tải tệp đính kèm:

cv_1327stnmtks-636631163113587092.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...