Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/05/2018

Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải tệp đính kèm:

qd_230_ubnd-636631158174082573.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...