Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ V/v Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Gia Lai

28/05/2018

Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ V/v Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Gia Lai

Tải tệp đính kèm:

47nqcp-636631159947830985.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...