» Tin mới: Mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ môi trường » Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh và cho mục đích quốc phòng, an ninh. » Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho Tây Nguyên » Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật » Khoa học công nghệ tạo chuyển biến cho công tác bảo vệ môi trường » Công ty Canon cùng với TES AMM (thuộc Tập đoàn TES Envirocorp) chính thức khởi động chương trình tái chế đồ dùng điện tử miễn phí cho thị trường Việt Nam. » Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin điều tiết vận hành liên hồ chứa và giám sát xả thải vào nguồn nước » Liên Bộ Tư pháp và TN&MT vừa ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. » Bộ TN&MT: Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường » Gia Lai: Trên 1.000 đoàn viên hưởng ứng chiến dịch Hành trình đỏ 2016 » Hội thảo Đề tài khoa học “Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước từ thực tiễn hoạt động của Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua” » Cần nhân lên mô hình xử lý rác thải bằng chế phẩm vi sinh » Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo KTTV phục vụ phòng chống thiên tai » Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý giám sát TN&MT, phòng tránh thiên tai » Hội nghị Khoa học và Công nghệ: “Đo đạc và bản đồ với ứng phó biến đổi khí hậu” » Tập trung xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ » Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản » Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm » Cải thiện môi trường nông thôn – Bắt đầu từ ý thức » Kiểm soát phát thải phương tiện giao thông: Giảm thiểu ô nhiễm không khí » Quy định mức thu phí khi khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước » Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường » Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm » TTHCCX-17 » TTHCCH-32 » TTHCCH-31 » TTHCCH-30 » TT-12 » Văn bản hướng dẫn tạo lập hồ sơ lưu trữ và Một số Thông tư của Bộ Nội vụ » Kế hoạc thu thập dữ liệu tài nguyên và Môi trường năm 2016 » Kế hoạc thu thập dữ liệu tài nguyên và Môi trường năm 2015 » Kế hoạc thu thập dữ liệu tài nguyên và Môi trường năm 2014 » Kế hoạc thu thập dữ liệu tài nguyên và Môi trường năm 2013 » TT-21 » Kế hoạc thu thập dữ liệu tài nguyên và Môi trường năm 2012 » Kế hoạc thu thập dữ liệu tài nguyên và Môi trường năm 2011 » TT-45 » TT-44 » TT-43 » TT-12 » BÁO CÁO Tình hình quản lý, khai thác và sử dụng đá vôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai » Các Quyết định công bố thủ tục hành chính cấp Huyện » Các Quyết định công bố thủ tục hành chính cấp xã » TTHCCXMT-02 » TTHCCXMT-01 » TTHCCX » TTHCCXSD-01 » TTHCCX-16 » TTHCCX-15 » TTHCCX-14 »  30/07/2016 
Email UBND Tỉnh
New Page 1

Liên kết website
New Page 1
Website thuộc Bộ TNM&MT
New Page 1
TÌM KIẾM
TIN TIÊU ĐIỂM

Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh và cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1630/QĐ-BTNMT về thành lập Hội đồng thẩm định nêu trên. Xem tiếp...

TIN HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ

Bộ TN&MT: Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường

[22.07.2016 13:31]
Triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016, sắp tới Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.Xem tiếp...
» Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
» V/v Triển khai thực hiện Thông tư 02/2016/TT-BTNMT ngày 29/02/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
» Hội nghị cán bộ công chức năm 2016

ĐĂNG KÝ - THỐNG KÊ

Liên Bộ Tư pháp và TN&MT vừa ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

[22.07.2016 13:35]
Xem tiếp...
» Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
» Biên bản về việc hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
» Về việc thống kê đất đai năm 2015

TIN MÔI TRƯỜNG

Mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ môi trường

[27.07.2016 14:01]
Đến năm 2020 đáp ứng nhu cầu xử lý 70% nước thải sinh hoạt tại các khu đô thị từ loại IV trở lên; thu gom, xử lý 95% chất thải rắn tại các đô thị, 75% chất thải rắn tại khu vực nông thôn; tái sử dụng, tái chế hoặc thu hồi năng lượng, sản xuất phân bón từ ít nhất 85% chất thải rắn phát sinh; xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy 85% chất thải nguy hại phát sinh; xử lý được 50% tỷ lệ diện tích đất bị ô nhiễm.Xem tiếp...
» Công ty Canon cùng với TES AMM (thuộc Tập đoàn TES Envirocorp) chính thức khởi động chương trình tái chế đồ dùng điện tử miễn phí cho thị trường Việt Nam.
» Cải thiện môi trường nông thôn – Bắt đầu từ ý thức
» Kiểm soát phát thải phương tiện giao thông: Giảm thiểu ô nhiễm không khí

TÀI NGUYÊN NƯỚC

Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho Tây Nguyên

[27.07.2016 13:54]
Ngày 22/7, tại TP. Pleiku (Gia Lai), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp với Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức Hội thảo “An ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”.Xem tiếp...
» Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin điều tiết vận hành liên hồ chứa và giám sát xả thải vào nguồn nước
» Quy định mức thu phí khi khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước
» Khẩn trương tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân ở các khu vực Tây nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long

QUY HOẠCH-ĐO ĐẠC

Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo KTTV phục vụ phòng chống thiên tai

[20.07.2016 15:19]
Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo sớm, chi tiết hơn các hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão lũ để tổ chức phòng tránh hiệu quả.Xem tiếp...
» Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý giám sát TN&MT, phòng tránh thiên tai
» Hội nghị Khoa học và Công nghệ: “Đo đạc và bản đồ với ứng phó biến đổi khí hậu”
» Tập trung xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ

KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN

Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

[22.07.2016 13:57]
Ngày 21/7, tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTV quốc gia) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Đài KTTV khu vực nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.Xem tiếp...
» Nâng cao nhận thức của người dân về thiên tai, biến đổi khí hậu
» ]">Việt Nam xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ 3 về biến đổi khí hậu
» Hội thảo giới thiệu báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai

ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN

Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản

[20.07.2016 15:10]
Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt ra trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong thời gian tới.Xem tiếp...
» Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
» Tổ chức phiên đấu giá lần 2/2015.
» Dự thảo QUYẾT ĐỊNH - Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

TIN TỨC CÔNG NGHỆ

Khoa học công nghệ tạo chuyển biến cho công tác bảo vệ môi trường

[22.07.2016 13:52]
Hoạt động khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một trong 5 nhóm công nghệ ưu tiên trong định hướng phát triển khoa học công nghệ đến năm 2020 nhằm hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thân thiện với môi trường. Thực tế, việc triển khai và áp dụng khoa học công nghệ đã góp phần tích cực trong giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.Xem tiếp...
» Cần nhân lên mô hình xử lý rác thải bằng chế phẩm vi sinh
» Đề xuất giải pháp phục hồi môi trường đất canh tác và chính sách hỗ trợ người dân tại vùng ô nhiễm do bị phun rải chất diệt cỏ trong chiến tranh
» Đột phá công nghệ thông tin

TIN THANH TRA

Hội thảo Đề tài khoa học “Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước từ thực tiễn hoạt động của Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua”

[20.07.2016 15:31]
Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước là trách nhiệm của các cơ quan thanh tra được pháp luật quy định. Trong thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra và đã đạt được những kết quả tích cực, song hoạt động thanh tra trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Thanh tra vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như chưa xác định rõ nét trọng tâm phạm vi, nội dung để thanh tra, chưa xác định trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hay vấn đề chồng chéo, trùng lắp giữa hoạt động thanh tra với kiểm toán trong hoạt động thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.Xem tiếp...
» Cổng TTĐT Chính phủ: Phấn đấu phục vụ Chính phủ, nhân dân tốt hơn
» Hà Nội: Khiếu nại 14 năm không được thụ lý và 2.500m2 đầm bị xẻ thịt . Kỳ I: Chính quyền làm ngơ khiếu nại của dân?
» Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình làm việc tại tỉnh Gia Lai

TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, ĐOÀN THỂ

Gia Lai: Trên 1.000 đoàn viên hưởng ứng chiến dịch Hành trình đỏ 2016

[20.07.2016 15:35]
​(GLO)- Trong hai ngày (18 và 19-7), trên 100 tình nguyện viên của đoàn chiến dịch Hành trình đỏ-Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt lần thứ IV với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt 2016” đã đến tỉnh Gia Lai.Xem tiếp...
» Khắc phục nắng hạn ở Tây Nguyên – nhiệm vụ chính trị hàng đầu!
» Đại hội Đảng viên bất thường Sở Tài nguyền và Môi trường Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020
» Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

 Văn bản pháp quy 
VĂN BẢN MỚI
 
LĨNH VỰC VĂN BẢN

Đường dây nóng STNMT
Đường dây nóng STNMT
 Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Luật Đất đai
kiem ke 2014
Giao lưu trựctuyeens
 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trang chủ :: Giới thiệu :: Tin tức - Sự kiện :: Hệ thống văn bản :: Thủ tục hành chính :: Liên kết Website :: RSSBản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai.
Trụ sở: 17 Trần Hưng Đạo - P. Tây Sơn - Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: (0593).822258 Fax: (0593).823644 * Email: stnmt@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Du - Giám đốc Sở
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT cấp ngày 26/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai