Báo cáo sô 02/BC-BCĐ ngày 15/5/2018 của BCĐ ứng dụng công nghệ thông tin UBND tỉnh V/v Tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của BCĐ ứng dụng CNTT tỉnh GL

28/05/2018

Báo cáo sô 02/BC-BCĐ ngày 15/5/2018 của BCĐ ứng dụng công nghệ thông tin UBND tỉnh V/v Tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của BCĐ ứng dụng CNTT tỉnh GL

Tải tệp đính kèm:

02_bc_bcd-636631169114692970.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...