Quyết định sô 29/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do UBND tỉnh Gia Lai ban hành

26/09/2019

Quyết định sô 29/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do UBND tỉnh Gia Lai ban hành

Tải tệp đính kèm:

292019signed-637050820970091729.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...