Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai

28/05/2020

Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải tệp đính kèm:

235-qd-ubndsigned-637262544380698505.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết