Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

14/01/2020

Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Tải tệp đính kèm:

1184-1-637146145194403326.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...