Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai V.v Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tinh Gia Lai

06/03/2019

Tải tệp đính kèm:

09-2019-qd-ubndsigned-636874574103070042.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...