Quyết định số 01/QĐ-BCĐCCHC ngày 18/9/2019 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

23/09/2019

Quyết định số 01/QĐ-BCĐCCHC ngày 18/9/2019 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

Tải tệp đính kèm:

qd-01-637048260659428412.PDF
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...