Nghị quyết số 161/NQ-HDND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai V/v Chương trình giám sát của HĐND tỉnh GIa Lai năm 2020

15/07/2019

Nghị quyết số 161/NQ-HDND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai V/v Chương trình giám sát của HĐND tỉnh GIa Lai năm 2020

Tải tệp đính kèm:

161-nq-hdndsigned-636995529485725468.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...