Công văn số 2029/STNMT-KS ngày 28/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V.v tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh

03/07/2019

Công văn số 2029/STNMT-KS ngày 28/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V.v tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh

Tải tệp đính kèm:

2029signed-636977669805199776.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...