Công văn số 1748/STNMT-KS ngày 19/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V.v đo đạc hiện trạng khu vực mỏ, xác định sản lượng khoáng sản thực tế

03/07/2019

Công văn số 1748/STNMT-KS ngày 19/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V.v đo đạc hiện trạng khu vực mỏ, xác định sản lượng khoáng sản thực tế

Tải tệp đính kèm:

1848-636977673564706244.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...