Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai

18/05/2020

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Tải tệp đính kèm:

10-ct-ubndsigned-637253854069862753.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết