Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 04/5/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai

08/05/2020

Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 04/5/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2020 triển kha nhiệm vụ công tác tháng 5/2020

Tải tệp đính kèm:

45-bc-ubndsigned-637247826742492592.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết