Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

05/07/2024

Quyết định số 125/QĐ-STNMT ngày 04/7/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp đính kèm:

qd_pl-125-phe-duyet-ban-mo-ta-vtvl-khung-nang-luc-stnmtsignedsigned-638557730682913211.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết


Xem chi tiết kết quả xử lý hồ sơ tại đây