Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai

14/06/2024

Quyết định số 109 /QĐ-STNMT ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai

Tải tệp đính kèm:

109quyet-dinh-kien-toan-bcd-iso-2024signedsigned-638539488586730573.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết


Xem chi tiết kết quả xử lý hồ sơ tại đây