Thông báo số 28/STNMT-DKTK ngày 24/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở Khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng, thành phố Plieku, tỉnh Gia Lai

25/01/2019

Tải tệp đính kèm:

28stnmtdktk-636840049124822221.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...