Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải các quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của STNMT

09/10/2019

Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải các quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của STNMT

Tải tệp đính kèm:

914-qd_ubndsigned-637062109766532358.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...