Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

02/08/2019

Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải tệp đính kèm:

741-qd-ctsigned-637003505919314130.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...