Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019

26/03/2019

Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019

Tải tệp đính kèm:

420-qd-ctsigned-636891853502317328.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...