Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu TNMT trên địa bàn tỉnh GL

19/09/2019

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu TNMT trên địa bàn tỉnh GL

Tải tệp đính kèm:

27qdubnd-637044847906855618.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...