Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai V.v Ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/04/2019

Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai V.v Ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải tệp đính kèm:

169-636910214358054206.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...