Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai V.v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm phát luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

12/03/2019

Tải tệp đính kèm:

11-2019-qd_ubndsigned-636879739279262702.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...