Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc quy định chức năng quyền hạng và nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

11/03/2019

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc quy định chức năng quyền hạng và nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Tải tệp đính kèm:

109-qd_ubndsigned-636878875369061091.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...