Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc thu hồi một phần đất của Công ty TNHH MTV 72 và giao cho UBND huyện Đức Cơ quản lý

09/01/2019

Tải tệp đính kèm:

09-qd-ubsigned-636826433347645146.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...