Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc thu hồi diện tích 2,017 ha đất xây dựng nhà máy chế biến đá bazan trụ, bazan khối đã cho công ty TNHH MTV Thảo Anh Gia Lai thuê và giao lại cho UBND huyện Kông Chro quản lý, xem xét và cấp GCNQSD đất cho xã Kông Yang, huyện Kông Chro

14/01/2019

Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc thu hồi diện tích 2,017 ha đất xây dựng nhà máy chế biến đá bazan trụ, bazan khối đã cho công ty TNHH MTV Thảo Anh Gia Lai thuê và giao lại cho UBND huyện Kông Chro quản lý, xem xét và cấp GCNQSD đất cho xã Kông Yang, huyện Kông Chro

Tải tệp đính kèm:

04-qd_datsigned-636830575289743330.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...