Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

30/01/2019

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tải tệp đính kèm:

03-2019-qsigned-636844335519026326.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...