Công vănCông văn số 334/UBND-NC ngày14/02/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc triển khai thi hành pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/03/2019

Tải tệp đính kèm:

334-kh-ubndsigned-636873755918774101.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...