Công văn số 715/UBND-NC ngày 08/4/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

12/04/2019

Công văn số 715/UBND-NC ngày 08/4/2019 của UBND Tỉnh Gia Lai Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Tải tệp đính kèm:

715-636906539478579487.PDF
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...