Công văn số 684/STNMT-CCBVMT ngày 13/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh

15/03/2019

Tải tệp đính kèm:

684signed-636882593476468161.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...