3/2020/QĐ-UBND

10/01/2020

Quyết định số 3/2020/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc quy định diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh GL

Tải tệp đính kèm:

03-2020-qd-ubndsigned-637146761436104466.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...