Thông báo số 161/TB-HĐND ngày 11/9/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai V.v Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI

13/09/2019

Thông báo số 161/TB-HĐND ngày 11/9/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai V.v Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI

Tải tệp đính kèm:

161tbhdnd-637039607273376390.pdf
Các tin khác

Thông tin cần biết

Hội thao ngành TNMT 2018 Cụm IV...