» Tin mới: Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 2 năm 2015 » Tổ chức phiên đấu giá lần 2/2015. » NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH GIA LAI » HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016 NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIA LAI » Thông báo V/v xét chọn hồ sơ của các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2015 »  Điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị tổ chức công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngành Tài nguyên và Môi trường » Dự thảo QUYẾT ĐỊNH - Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai  » Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đá Bazan xây dựng xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai » Thông báo về phiên đấu giá quyền khai thác khoảng sản đợt II năm 2015 » Đề xuất giải pháp phục hồi môi trường đất canh tác và chính sách hỗ trợ người dân tại vùng ô nhiễm do bị phun rải chất diệt cỏ trong chiến tranh  » Tây Nguyên: Ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát hạn hán » Đồng Nai: Nâng cao hiệu quả công tác đo đạc và bản đồ » Nâng cao nhận thức của người dân về thiên tai, biến đổi khí hậu  » Thi hành Luật đất đai: Nỗ lực từ chính sách đến hành động  » Về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính » Về việc góp ý Quy chế một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai » Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi) » Đại hội Đảng bộ cơ sở sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai » Quyết định v/v phê duyệt bổ sung các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai » Thông báo v/v lựa chọn doanh nghiệp cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản » Quy trình ISO 9001:2008 năm 2015 » Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I- năm 2015 » Việt Nam xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ 3 về biến đổi khí hậu  » Nước – năng lượng – an ninh lương thực: Mối tương quan không thể tách rời  » Ngày Môi trường thế giới năm 2015: Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – Vì một Trái đất bền vững  » Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản » Thông báo v/v tổ chức giao lưu trực tuyến đợt I năm 2015 » NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH GIA LAI » Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản » Thông báo v/v tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2014 trên địa bàn tỉnh Gia Lai » Hội thảo Địa danh trong hội nhập quốc tế  » Hỗ trợ 9 địa phương bảo vệ và phát triển đất trồng lúa » Biên bản bàn giao Văn phòng ĐKQSD đất Huyện » Quyết định về việc phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai » Hội thảo giới thiệu báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai  » Quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại  » Thông báo V/v các tổ chức được xét chọn hồ sơ đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I-năm 2015 » Đột phá công nghệ thông tin » Tháo gỡ các vấn đề phát sinh từ thực tiễn thi hành Luật Đất đai » Thông báo V/v tạm dừng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát xây dựng xã Hà Tây và xã Đăk Tỏ Ver, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai »  Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường » Thông báo về việc lựa chọn Doanh nghiệp cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản » Tổ chức tặng quà cho các em thiếu nhi mồ côi chùa Bửu Châu » Đưa vào vận hành 6 Trạm khí hậu tự động công nghệ iMetos » Viện Khoa học đo đạc và bản đồ: Chủ động triển khai công tác năm 2015 » Bộ Y tế và Bộ TN&MT: Phối hợp chặt chẽ trong quản lý chất thải y tế » Nhiều tỉnh thành hưởng ứng Ngày Nước thế giới » Ngày Khí tượng thế giới 23/3: Chung tay- Hành động quyết liệt ứng phó với Biến đổi khí hậu » Ngày Khí tượng thế giới 23/3: Chung tay- Hành động quyết liệt ứng phó với Biến đổi khí hậu » Tăng cường bảo vệ các loài động vật hoang dã  »  07/02/2016 
EMAIL UBND TỈNH
New Page 1

TTHC NGÀNH TN&MT
New Page 1

LIÊN KẾT WEBSITE
New Page 1
TRA CỨU ĐIỆN THOẠI
 Mã Vùng  

 Số Thuê bao  


TÌM KIẾM
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtgialai.gov.vn  THÀNH VIÊN CÓ MẶT
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 0000001
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Đánh giá các chủ đề trên Website

 Tốt
 Bình thường
 Không tốtKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 36
Thảo luận: 0
Intro » Chi cục Bảo vệ môi trường

 Chi cục Bảo vệ Môi trường
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo - Phường Hoa Lư - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia lai
Điện thoại : 059.3723124
Vị trí và chức năng :   
            Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai là cơ quan hành chính Nhà nước, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Sở Tài  nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực BVMT trên địa bàn tỉnh. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định pháp luật. Trụ sở của Chi cục đặt tại thành phố Pleiku (trước mắt đặt tại Trung tâm Thông tin lưu trữ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường - Số 110 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku).    
          3. Nhiệm vụ và quyền hạn:  
            3.1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về BVMT theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;  
            3.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; 
            3.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư;  
            3.4.  Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn;  
            3.5. Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình Giám đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó;  
            3.6. Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường;  
            3.7. Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo phân công của Giám đốc Sở;  
            3.8. Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình quan trắc môi trường, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo nội dung chương trình đã được phê duyệt hoặc theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường và xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với các hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương;  
            3.9. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BVMT theo phân công của Giám đốc Sở;  
            3.10. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và cán bộ địa chính – xây dựng xã, phường, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT theo phân công của Giám đốc Sở;  
            3.11. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về BVMT trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;  
            3.12. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của Pháp luật;  
            3.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
4. Tổ chức bộ máy :
4.1. Lãnh đạo: có Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng.
4.2. Phòng ban chuyên môn: Gồm có 02 phòng
Phòng Tổng hợp và đánh giá tác động môi trường.
Phòng Kiểm soát ô nhiễm.


Giới thiệu khác:
 Giới thiệu về Gia Lai
 Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai
 Trung tâm Công nghệ Thông tin
 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai
 DANH SÁCH EMAIL CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
 Thông tin liên hệ

Luật Đất đai
kiem ke 2014
Tài liệu thu thập DLTN&MT
Công tác tuyên truyền năm 2013
Tiêu chuẩn Việt Nam ISO
Giao lưu trựctuyeens
DS liên hÃệ các phòng TNMT
Giá đất tỉnh Gia Lai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trung tâm CNTT
Trung tâm Kỹ thuật TNMT
Văn phòng đăng ký QSDĐ
Chi cục môi trường
Cục CNTT
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn TW
Viện Khí tượng Thủy văn
Trung tâm Viễn thám

Trang chủ :: Giới thiệu :: Tin tức - Sự kiện :: Hệ thống văn bản :: Thủ tục hành chính :: Liên kết Website :: RSSBản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai.
Trụ sở: 17 Trần Hưng Đạo - P. Tây Sơn - Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
Văn phòng Sở: (0593).823644 Hoặc: (0593).822258
Điện thoại: (059) 3828294 * Fax: (059) 3828294 * Email: Ttcnttgialai@gmail.com
Lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai .
Phát triển từ Nukeviet Portal và PHP Nuke