» Tin mới: Thông báo về phiên đấu giá quyền khai thác khoảng sản đợt II năm 2015 » Đề xuất giải pháp phục hồi môi trường đất canh tác và chính sách hỗ trợ người dân tại vùng ô nhiễm do bị phun rải chất diệt cỏ trong chiến tranh  » Tây Nguyên: Ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát hạn hán » Đồng Nai: Nâng cao hiệu quả công tác đo đạc và bản đồ » Nâng cao nhận thức của người dân về thiên tai, biến đổi khí hậu  » Thi hành Luật đất đai: Nỗ lực từ chính sách đến hành động  » Về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính » Về việc góp ý Quy chế một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai » Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi) » Đại hội Đảng bộ cơ sở sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai » Quyết định v/v phê duyệt bổ sung các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai » Thông báo v/v lựa chọn doanh nghiệp cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản » Quy trình ISO 9001:2008 năm 2015 » Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I- năm 2015 » Việt Nam xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ 3 về biến đổi khí hậu  » Nước – năng lượng – an ninh lương thực: Mối tương quan không thể tách rời  » Ngày Môi trường thế giới năm 2015: Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – Vì một Trái đất bền vững  » Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản » Thông báo v/v tổ chức giao lưu trực tuyến đợt I năm 2015 » NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH GIA LAI » Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản » Thông báo v/v tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2014 trên địa bàn tỉnh Gia Lai » Hội thảo Địa danh trong hội nhập quốc tế  » Hỗ trợ 9 địa phương bảo vệ và phát triển đất trồng lúa » Biên bản bàn giao Văn phòng ĐKQSD đất Huyện » Quyết định về việc phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai » Hội thảo giới thiệu báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai  » Quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại  » Thông báo V/v các tổ chức được xét chọn hồ sơ đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I-năm 2015 » Đột phá công nghệ thông tin » Tháo gỡ các vấn đề phát sinh từ thực tiễn thi hành Luật Đất đai » Thông báo V/v tạm dừng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát xây dựng xã Hà Tây và xã Đăk Tỏ Ver, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai »  Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường » Thông báo về việc lựa chọn Doanh nghiệp cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản » Tổ chức tặng quà cho các em thiếu nhi mồ côi chùa Bửu Châu » Đưa vào vận hành 6 Trạm khí hậu tự động công nghệ iMetos » Viện Khoa học đo đạc và bản đồ: Chủ động triển khai công tác năm 2015 » Bộ Y tế và Bộ TN&MT: Phối hợp chặt chẽ trong quản lý chất thải y tế » Nhiều tỉnh thành hưởng ứng Ngày Nước thế giới » Ngày Khí tượng thế giới 23/3: Chung tay- Hành động quyết liệt ứng phó với Biến đổi khí hậu » Ngày Khí tượng thế giới 23/3: Chung tay- Hành động quyết liệt ứng phó với Biến đổi khí hậu » Tăng cường bảo vệ các loài động vật hoang dã  » Hội thảo về Hệ thống trạm CORS và Hạ tầng dữ liệu không gian  » Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản » Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ » Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản » Thông báo hồ sơ mời đấu giá khoáng sản » Thông báo về việc đấu giá khoáng sản tháng 02/2015 » Thu gom, xử lý chất thải rắn: Tích cực chuyển biến » Thống nhất về quản trị, vận hành và duy trì hệ thống mạng ngành TN&MT »  29/11/2015 
EMAIL UBND TỈNH
New Page 1

TTHC NGÀNH TN&MT
New Page 1

LIÊN KẾT WEBSITE
New Page 1
TRA CỨU ĐIỆN THOẠI
 Mã Vùng  

 Số Thuê bao  


TÌM KIẾM
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtgialai.gov.vn  THÀNH VIÊN CÓ MẶT
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 0000001
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Đánh giá các chủ đề trên Website

 Tốt
 Bình thường
 Không tốtKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 36
Thảo luận: 0
Intro » Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai

Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai

 Địa chỉ: 17 Đường Trần Hưng Đạo - Phường Hoa Lư- Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 059.3823644
Fax: 059.3823644
Website: http://stnmt.gialai.gov.vn
Chức năng:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực tài nguyên vf môi trường trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhan, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về quản lý nhà nước tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo phân cấp của Chính phủ, kiểm tra việc thực hiện.
2. Tham  mưu, trình UBND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển dài hạn, 10 năm, 5 năm và hàng năm về quản lý tài nguyên và môi trường.
3. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.
4. Trình UBND tỉnh quyết định các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường ở địa phương, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.
5. Chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật các chương trình, quy hoạch, kế hoạch sau khi được xét duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài nguyên và môi trường.
6. Về lĩnh vực quản lý tài nguyên đất:
a. Giúp UBND tỉnh xây dựng các quy định, cụ thể hóa các biện pháp quản lý tài  nguyên đất đai ở địa phương.
b. Giúp UBND tỉnh lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch cấp tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra     việc thực hiện.
c. Thẩm định trình UBND tỉnh xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, các phường thị trấn và kiểm tra việc thực hiện.
d. Trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuế đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thẩm quyền của UBND tỉnh.
đ. Tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đánh giá phân hạng đất đai.
e. Quản lý việc đăng ký đất đai; lập hệ thống hồ sơ địa chính, quản lý hồ sơ, chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai.
g. Thực hiện ký hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; quản lý đăng ký giao dịch đảm bảo về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức.
h. Quản lý tổ chức thực hiện việc bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với những trường hợp nhà nước thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt và quản lý quỹ đất thuộc khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị mà nhà nước đã có quyết định thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê.
i. Tham gia định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh theo khung giá, nguyên tắc, phương pháp định giá các loại đất do Chính phủ quy định.
7. Về lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản:
a. Giúp UBND tỉnh xây dựng các quy định, cụ thể hóa các biện pháp về quản lý tài nguyên khoáng sản ở địa phương.
b. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép khai thác, khai thác tận thu, chế biến khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
c. Tổ chức khảo sát đo đạc, kiểm kê đánh giá nguồn tài nguyên khoáng sản theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để quản lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật.
d. Giúp UBND tỉnh chủ trì chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan để khoanh vùng cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ xem xét quyết định.
8. Về lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và khí tượng thủy văn:
a. Giúp UBND tỉnh xây dựng các quy định, cụ thể hóa các biện pháp về quản lý tài nguyên nước và hoạt động khí tượng thủy văn ở địa phương.
b. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động, điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo phân cấp; kiểm tra việc thực hiện.
c. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp phép.
d. Tổ chức việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
đ. Tham gia xây dựng phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở tỉnh.
9. Về lĩnh vực môi trường:
a. Giúp UBND tỉnh xây dựng các quy định, cụ thể hóa các biện pháp về quản lý bảo vệ môi trường ở địa phương.
b. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.
c. Tổ chức báo cáo hiện trạng môi trường, xây dựng và tăng cường năng lực quan trắc và phân tích môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
d. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án, cơ sở theo phân cấp.
đ. Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
10. Về lĩnh vực quản lý đo đạc và bản đồ:
a. Giúp UBND tỉnh xây dựng các quy định, cụ thể hóa các biện pháp quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ ở địa phương.
b. Thẩm định và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức và cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
c. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính, đo đạc và bản đồ chuyên dụng của tỉnh.
d. Tổ chức xây dựng điểm  hệ thống đo đạc cơ sở chuyên dụng, thành lập hệ thống bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng.
đ. Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm, bản đồ phát hành không đúng thẩm quyền, ấn phẩm, bản đồ có sai sót về kỹ thuật, về địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương.
11. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
12. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tài nguyên và môi trường ở cấp huyện và cấp xã.
13. Phối hợp các cơ quan có liên quan trong việc bảo vệ các công trình nghiên cứu, quan trắc về khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản, môi trường, đo đạc và bản đồ.
14. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm luật về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và phối hợp nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ về quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Tham gia hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. 
16. Tham gia thẩm định các dự án, công trình có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
17. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về tài nguyên và môi trường theo quy định của Bộ tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh. 18. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
Tổ chức bộ máy:
1. Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và các Phó Giám đốc
2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
a) Văn Phòng;
b) Phòng Thanh tra;
c) Phòng Đăng ký - Thống kê;
d) Phòng Tài nguyên khoáng sản;
đ) Phòng Quy hoạch - Đo đạc;
e) Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn;
3. Đơn vị hành chính trực thuộc Sở: Chi cục Bảo vệ môi trường;
4. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
    a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;
    b) Trung tâm Công nghệ Thông tin;
    c) Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường;
    d) Trung tâm Phát triển quỹ đất.


Giới thiệu khác:
 Giới thiệu về Gia Lai
 Trung tâm Công nghệ Thông tin
 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
 Chi cục Bảo vệ môi trường
 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai
 DANH SÁCH EMAIL CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
 Thông tin liên hệ

Luật Đất đai
kiem ke 2014
Tài liệu thu thập DLTN&MT
Công tác tuyên truyền năm 2013
Tiêu chuẩn Việt Nam ISO
Giao lưu trựctuyeens
DS liên hÃệ các phòng TNMT
Giá đất tỉnh Gia Lai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trung tâm CNTT
Trung tâm Kỹ thuật TNMT
Văn phòng đăng ký QSDĐ
Chi cục môi trường
Cục CNTT
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn TW
Viện Khí tượng Thủy văn
Trung tâm Viễn thám

Trang chủ :: Giới thiệu :: Tin tức - Sự kiện :: Hệ thống văn bản :: Thủ tục hành chính :: Liên kết Website :: RSSBản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai.
Trụ sở: 17 Trần Hưng Đạo - P. Tây Sơn - Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
Văn phòng Sở: (0593).823644 Hoặc: (0593).822258
Điện thoại: (059) 3828294 * Fax: (059) 3828294 * Email: Ttcnttgialai@gmail.com
Lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai .
Phát triển từ Nukeviet Portal và PHP Nuke